energetska izkaznica vzorec
Energetska izkaznica je namenjena predvsem LASTNIKU stavbe in je dodana vrednost za stavbo.
S prejetimi informacijami boste lahko izboljšali vaše bivalno okolje in znižali stroške bivanja.

Energetsko izkaznico za stavbo ali njen posamezen del mora zagotoviti lastnik pri prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe. Obvezna je le pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več.

V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice.

Z globo v višini 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe.

Ugodna energetska izkaznica
POKLIČITE
041 344 897

PIŠITE na: info@hofbsh.com